HABERLER


RENKLENDİRİCİLER

Vernik, boya ve cila gibi üst yüzey gereçlerini eritmek ve inceltmek, en uygun hale getirmek için kullanılan sıvı maddelerdir. Verniklerde eritici ve inceltici sıvılar her ne kadar tiner olarak tanımlansa da tinerin yapısında da birçok kimyasal madde bulunmaktadır. İnceltici, vernikte katman yapan maddenin kimyasal yapısına ve vernikten istenen özelliklere göre ayarlanır. Ancak günümüzde inceltici çeşitleri piyasada hazır halde bulunurlar. Doğal ve yapay reçinelerin bir bölümü alkol gurubu sıvılarda, bazıları nitroselüloz ester gurubu sıvılarda, bir bölümü de benzolde erir. Poliester stirolde, alkidlenmiş poliester ise isokyanat gurubu sıvılarda erir. Bundan dolayı çeşitli verniklerin kendilerine uygun sıvılardan hazırlanan eritici ve inceltici sıvılarda eritilmesi gerekir. Aksi halde birçok olumsuz sonuçla karşılaşılabilir. (Selülozik vernikle sentetik tiner, sentetik vernikle selülozik tiner kullanılırsa vernik sıvısı bozulur ve kullanılamaz hale gelir.)
Verniklerin cinslerine göre içinde ihtiva ettiği reçine ve çözücüsü (solvent) farklıdır. Vernik ruhu olarak adlandırılan ve sürüldüğü yerde ince şeffaf bir tabaka meydana getiren vernikler; lak, çamsakızı, üre formaldehit, vinil reçineleri, akrilik asit reçineleri ve klorlandırılmış, kauçuk gibi film yapıcı maddelerin terebentin, toluen, nafta ve alkolde eritilmesiyle elde edilir. Bu tür vernikler kâğıtları, trafik yol işaretlerini, gemilerde böcek kovucu boyaları vs. kaplamak maksadıyla çok kullanılır. Vernikler reçine, yağ, boya maddesi ve eriticisiyle yapılırsa atmosfer şartlarına oldukça dayanıklı, titreşim, su ve kimyevî maddeler gibi ortam şartlarına elverişli, kullanma sahası geniş olan vernik türleri elde edilmiş olur. Mobilya vernikleri, yer döşeme vernikleri, elektrikli cihazlarda yalıtkan olarak kullanılan vernikler, matbaa vernikleri bu cinstendir.


            "ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI..." 
HFT
Ziyaretçi: 18621